Coding: Refactoring

cluster_linux Linux cluster_linux_kernel Linux Kernel Driver Development linux_kernel_process_vs_atomic Process vs.Atomic Context linux_kernel_fedora_module_build Fedora: Building External Kernel Modules linux_kernel_fedora_kernel_build Fedora: Building the Kernel linux_kernel_fedora_module_build->linux_kernel_fedora_kernel_build linux_kernel_cdev_first_functionality Coding: First Functionality linux_kernel_kmalloc Dynamic Memory: kmalloc() linux_kernel_cdev_first_functionality->linux_kernel_kmalloc linux_kernel_list Doubly Linked Lists linux_kernel_cdev_first_functionality->linux_kernel_list linux_kernel_cdev_file_operations File Operations on Character Devices linux_kernel_cdev_first_functionality->linux_kernel_cdev_file_operations linux_kernel_cdev_manual Character Device Basics linux_kernel_modules_hello_world Module Loading, Hello World linux_kernel_cdev_manual->linux_kernel_modules_hello_world linux_kernel_kmalloc->linux_kernel_process_vs_atomic linux_kernel_modules_hello_world->linux_kernel_fedora_module_build linux_kernel_cdev_auto Modern Character Devices linux_kernel_cdev_auto->linux_kernel_cdev_manual linux_kernel_cdev_refactoring Coding: Refactoring linux_kernel_cdev_refactoring->linux_kernel_cdev_first_functionality linux_kernel_cdev_file_operations->linux_kernel_cdev_auto linux_kernel_stub_sysprog_dup dup(), fork(), and Reference Counting (Stub) linux_kernel_cdev_file_operations->linux_kernel_stub_sysprog_dup